Меню:

Ознайомча інформація про компанію

Витоки товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест» починаються з червня місяця 1997 року, яке поставило за мету в своїй діяльності надання послуг на енергоринку України, виробництво та постачання електроенергії споживачам, реконструкцію, модернізацію та відновлення малих гідроелектростанцій, впровадження нових наукомістких технологій у виробництво електроенергії на базі залучення кредитів та інвестицій в економіку України.
За час активної діяльності на ринку України та маючи ліцензію з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «Енергоінвест» зарекомендувало себе надійним партнером в бізнесі і має добру справу серед своїх клієнтів. 
Такі підприємства як Тульчинська філія ТОВ "ІНТЕР ФУД", ПАТ „Козятинський м'ясокомбінат”, Фірма "Люстдорф” у формі ТОВ, ТОВ „Барлінек Інвест”,   ТОВ "Вінницький агрегатний завод", ПАТ «Вінницяпобутхім» та ряд інших підприємств Вінниччини мають доброзичливі та взаємовигідні зв’язки з постачання електроенергії від ТОВ «Енергоінвест».
Як постійний член енергоринку України з 1997 року ТОВ «Енергоінвест» бере активну участь у розробці політики в енергозабезпеченні споживачів та вносить свої пропозиції у законодавчу базу енергоринку.
Придаючи важливе значення розвитку гідроенергетики в Україні ТОВ «Енергоінвест» з 2002 року активно займається експлуатацією та відновленням малих гідроелектростанцій.
На даний час ТОВ «Енергоінвест» маючи ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії експлуатує на території чотирьох  областей України (Вінницька, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька) 12 малих і одну мікро гідроелектростанцій загальною встановленою потужністю 14,244 МВт.
Відповідними Постановами НКРЕ  ТОВ „Енергоінвест” отримало ”зелений” тариф на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії.
Кошти, отримані за рахунок прибутку від продажу електроенергії за „зеленим” тарифом, Товариство спрямовує на реконструкцію (модернізацію) діючих малих ГЕС, а  також  на відновлення малих  ГЕС, які працювали до 70-80-х р.р. минулого століття.
Останні дев'ять років підприємство активно займається розробкою та втіленням у життя проекту  із видобутку енергії сонця. Оновлення енергетичної стратегії підприємства обумовлені змінами щодо загальносвітових  та безпосередньо українських тенденцій в розвитку електроенергетики.
За цей період було побудовано і введено в експлуатацію вісім сонячних електростанцій у Вінницькій та Одеській області загальною встановленою потужністю 29,543 МВт.
Багатогранне співробітництво за  всіма напрямками діяльності товариства «Енергоінвест» зі своїми партнерами підтверджує, що народжуються нові стосунки, нові перспективи, нові досягнення.